Barn og ungdom

Barn og ungdom

Aldersgrense for ordinært medlemskap på Raft er 15 år. Dvs man må være fylt 15 år for å kunne trene med vekter i studio. Samtidig vet vi at barn og unge i økende grad trenger gode tilbud innen trening. Noen trives ikke i organisert idrett i det hele tatt. Noen faller fra organisert idrett når konkurransefaktoren øker. Og noen har behov for basistrening for å bli bedre i sin idrett. Dette er noe vi tar på alvor og vi tilbyr egne gruppetimer for barn og unge. På vår gruppetimeplan er alle timene merket «U» for ungdom.