Vi åpner Raft treningssenter igjen mandag 15. juni kl. 08.00

Vi kommer til å sende ut faktura for juli med betalingsfrist 25. juni og håper at denne blir betalt innen fristen. Alle trener gratis ut juni noe som går opp mot perioden i mars dere ikke fikk trene på grunn av at vi måtte stenge. Når det gjelder de som har betalt for april så ønsker vi at de som ønsker denne tilbakebetalt sender en epost til trening@rafttrening.no og gir beskjed slik at vi kan godskrive en gratis måned etter sommeren (september eller oktober) når vi forhåpentligvis har fått orden på likviditeten. Når det gjelder mai og juni frem til åpning, så har alle medlemskap vært fryst og ingen har derfor blitt belastet noe i denne perioden.

Vi gleder oss til å se dere igjen når vi åpner og håper alle er klare til å starte treningen igjen med de ekstra smittevernregler som vi må forholde oss til. Disse ligger på vår nettside og på Facebook.